1.3. Charakterystyka modelu biznesowego Grupy mBanku

Grupa mBanku jest 4. pod względem wartości aktywów instytucją finansową w Polsce, oferującą bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną oraz inne usługi finansowe, takie jak leasing, faktoring, finansowanie nieruchomości komercyjnych, działalność maklerską, wealth management, corporate finance i doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, a także dystrybucję ubezpieczeń.

Historycznie, mocną stroną mBanku była zawsze bankowość korporacyjna. Od momentu utworzenia w 1986 roku, Bank obsługiwał największe polskie firmy zajmujące się handlem na rynkach zagranicznych i eksportem. Wieloletnie doświadczenie i wiedza w zakresie usług bankowości korporacyjnej przygotowały grunt pod dalszy rozwój Banku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2000 roku mBank rozpoczął działalność w segmencie detalicznym, tworząc pierwszy w pełni internetowy bank. Był to pionierski projekt na polskim rynku, którego funkcjonowanie zostało oparte o Internet, obsługę bezpośrednią za pośrednictwem call center, a później także bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne. Od 2001 roku Bank działa też na rynku tradycyjnej bankowości detalicznej, oferując szeroki zakres produktów i usług, skierowanych do klientów zamożnych i mikroprzedsiębiorstw, oczekujących dostępu do wysokiej jakości, spersonalizowanej obsługi w oddziałach banku.

mBank jest jedynym polskim bankiem, który z powodzeniem powielił swój rozwinięty w kraju model biznesowy na rynkach zagranicznych. W 2007 roku mBank rozpoczął działalność detaliczną w Czechach i na Słowacji, koncentrując się początkowo na bankowości transakcyjnej i produktach depozytowych, by następnie w miarę nawiązywania i rozwijania silnych relacji z klientami rozszerzyć ofertę o kredyty hipoteczne i konsumpcyjne.

W rezultacie, baza klientów Banku rosła niemal całkowicie organicznie, osiągając poziom 4 689 tys. klientów detalicznych i 17 787 klientów korporacyjnych na koniec 2014 roku.

W ciągu ostatnich kilku lat, mBank konsekwentnie realizował swoją strategię, zorientowaną na klientów i skoncentrowaną wokół tworzenia nowoczesnego i innowacyjnego banku transakcyjnego, oferującego zintegrowany asortyment wielu produktów i usług odpowiadających na potrzeby jego klientów. W 2013 roku mBank opracował od podstaw i wprowadził nowoczesną, wygodną, łatwo dostępną i przyjazną dla użytkownika platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami, która zyskała globalne uznanie, zdobywając wiele międzynarodowych nagród za innowacyjność w bankowości.

Działalność operacyjna mBanku jest oparta na nowoczesnym interfejsie użytkownika dla bankowości internetowej, aplikacji mobilnej nowej generacji, bankowości wideo i płatnościach P2P poprzez Facebook i wiadomości SMS, a także zarządzaniu relacjami z klientem (CRM) w czasie rzeczywistym, na podstawie analizy wzorców jego zachowań. Cała oferta produktowa skupiona jest wokół rachunku bieżącego z szerokim spektrum usług finansowych dostępnych „jednym kliknięciem”, co stanowi pochodną realizacji celu bycia najwygodniejszym bankiem transakcyjnym dla wszystkich klientów.

W ramach wdrażania Strategii „Jednego Banku” mBank przeprowadził reorganizację bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, tak aby oferta dla klientów biznesowych zawierała w pełni zintegrowaną paletę produktów, usług i rozwiązań bankowości komercyjnej. Uzupełnieniem kompleksowej oferty produktowej, w tym głównie bankowości transakcyjnej, są usługi bankowości inwestycyjnej, związane z rynkami kapitałowym (ECM) i instrumentów dłużnych (DCM) oraz doradztwem w zakresie fuzji i przejęć (M&A).

Koncepcja dystrybucji produktów mBanku łączy najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, dostosowane do polskiego rynku bankowego oraz obecnego i przyszłego otoczenia operacyjnego, w tym narzędzia internetowe i mobilne (takie jak detaliczna platforma transakcyjna „Nowy mBank” i przeznaczony dla klientów bankowości korporacyjnej „mBank CompanyNet”), najwyższą jakość obsługi i średniej wielkości fizyczną sieć dystrybucji obecną w całej Polsce.

Osiąganie zapowiadanych przez mBank celów potwierdza, że jest on dobrze spozycjonowany, aby z powodzeniem kontynuować wzrost biznesu, zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym, dobrze wykorzystując potencjał rynków, na których działa. Architektura platformy IT pozwala Bankowi rozwijać i wprowadzać nowe produkty, usługi i kanały sprzedaży, szybko, niedrogo i przy niskim ryzyku operacyjnym. Dzięki tak elastycznej infrastrukturze, mBank jest w stanie skutecznie zarządzać swoją strategią ekspansji biznesowej.