Raport Roczny


Grupy mBanku
za rok 2014

 

 

 

 

 

Przewagi konkurencyjne Grupy mBanku

Na przestrzeni ostatnich lat Grupa mBanku rozwinęła szereg przewag konkurencyjnych, które pozwalają jej wykorzystywać potencjał rynku i skutecznie osiągać swoje cele strategiczne.wrapper-href

Kapitał i finansowanie Grupy mBanku

Struktura i zarządzanie bazą kapitałową oraz źródła finansowania działalności Grupy mBanku.wrapper-href

Projekt nowej sieci placówek mBanku

Realizacja Projektu Jednej Sieci, mającego na celu ujednolicenie sieci sprzedaży mBanku i dalszą poprawę obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych.wrapper-href

Realizacja Strategii Grupy mBanku i plany na kolejne lata

Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakłada poprawę długoterminowej zdolności generowania przychodów i rentowności w ramach zdrowej struktury bilansu, przy mocnym wsparciu technologicznym relacji z klientami i silniejszej integracji oferty Grupy.wrapper-href

Grupa mBanku przed i po kryzysie finansowym

W latach 2008-2014 nastąpiła zmiana modelu biznesowego i struktury bilansu Grupy mBanku. Obecny model mBanku odpowiada na istniejące i oczekiwane wymagania regulacyjne oraz pozwala skuteczniej reagować na nowe szanse i wyzwania.wrapper-href

Wyzwania dla polskiego sektora bankowego

W 2015 roku sektor bankowy będzie musiał się zmierzyć ze zmianami w otoczeniu rynkowym, regulacjami oraz rekomendacjami wydanymi przez KNF, które mogą mieć negatywny wpływ na jego wyniki finansowe.wrapper-href

Aplikacja mobilna mBanku

Technologie mobilne zmieniają nasze życie. Dają nam szybkość, niezależność, wygodę, są spersonalizowane i wielozadaniowe, łączą nas z całym światem, a wszystko to tu, teraz, natychmiast. Wpisując się w bieżące trendy, w 2014 roku mBank skupił się na rozwoju tego kanału.wrapper-href

Projekty zrealizowane w 2014 roku przez Grupę mBanku

W 2014 roku Grupa mBanku zrealizowała szereg projektów, które uczyniły ją lepiej przygotowaną na wyzwania kolejnych lat, zarówno te rynkowe, jak i regulacyjne.wrapper-href