2. Rok 2014 – najważniejsze wydarzenia w Grupie mBanku

2.1. Rok 2014 w liczbach

 

 

Bankowość Detaliczna

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

 

Rynki Finansowe

 2-1-wykres" Wynik brutto:
1 063,7 mln zł
 2-1-wykres" Wynik brutto:
499,9 mln zł
 2-1-wykres" Wynik brutto:
129,5 mln zł
 2-1-wykres" Liczba oddziałów:
256
 2-1-wykres" Liczba oddziałów:
47
 2-1-wykres" Wzrost dochodowości z zawartych
transakcji hedingowych

30%
 2-1-wykres" Liczba klientów:
4,7 mln
 2-1-wykres" Liczba klientów:
17,8 tys.
 2-1-wykres" Dwie emisje
Euroobligacji:
 • 500 mln EUR
 • 500 mln EUR
 2-1-wykres" Przyrost kredytów:
8,5%
Przyrost depozytów:
14,9%
 2-1-wykres" Przyrost kredytów:
11,4%
Przyrost depozytów:
20,5%
 2-1-wykres" Udział w rynku bonów i obligacji skarbowych:
14,8%
prev next

2.2. Kwartalne podsumowanie 2014 roku

 

 

I Kwartał

 • Wdrożenie nowej platformy transakcyjnej mBanku w Czechach i na Słowacji.
 • Strategiczny alians z Orange Polska.
 • Debiut nowej aplikacji mobilnej mBanku w Polsce.
 • § Emisja 500 milionów euro 5-letnich euroobligacji w ramach programu EMTN.
 • Rozpoczęcie reorganizacji sieci placówek mBanku według nowego modelu i otwarcie pierwszego centrum doradczego do obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych w Szczecinie.

II Kwartał

III Kwartał

 • Podpisanie umowy o sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR Grupie AXA.
 • mBank ponownie w czołówce polskich banków według rankingów Forbesa i Newsweek
 • Start projektu Orange Finanse.
 • Uruchomienie pierwszej lekkiej placówki mBanku w łódzkiej Manufakturze.
 • Emisja 500 milionów euro 7-letnich euroobligacji w ramach programu EMTN.

IV Kwartał

prev next

2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2014 roku

2-3-mbank-placowkaProjekt Jednej Sieci mBanku

W ramach przyjętej w 2012 roku Strategii, mBank realizuje Projekt Jednej Sieci, mający na celu ujednolicenie sieci sprzedaży mBanku i dalszą poprawę obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych. Docelowo zniknie podział na placówki detaliczne i korporacyjne, a w ich miejsce pojawią się centra doradcze pełniące funkcję ośrodka kompetencji doradczych, natomiast w galeriach handlowych powstaną tzw. „lekkie” oddziały. W każdym mieście, w którym znajduje się obecnie oddział Banku, znaleźć będzie można centrum doradcze.

Pierwsze centrum doradcze zostało otwarte w Szczecinie w dniu 16 czerwca 2014 roku. W I półroczu 2015 roku planowane są kolejne centra zlokalizowane m.in. w Gdyni, Białymstoku, Kielcach, Pile, Tczewie, Starogardzie Gdańskim. Finalnie planowane jest uruchomienie 89 oddziałów tego typu.

W 2014 roku, oprócz centrów doradczych, zostały otwarte również dwa „lekkie” oddziały, w których klienci mogą skorzystać z szybkiej i sprawnej obsługi w podstawowym zakresie, takiej jak obsługa kasowa, założenie konta, złożenie wniosku o kartę płatniczą, zaciągnięcie kredytu gotówkowego itd. W IV kwartale 2014 roku zostały uruchomione pierwsze „lekkie” placówki w łódzkiej Manufakturze oraz w centrum handlowym Kaskada w Szczecinie. W styczniu 2015 roku otwarto kolejną placówkę, tym razem w CH Klif w Gdyni, a w I kwartale 2015 roku planowane jest uruchomienie kolejnej placówki w Gdyni.

Nowo otwarte placówki mBanku na tle konkurencji wyróżniają nowoczesne rozwiązania technologiczne – interaktywna witryna reagująca na ruch, innowacyjne ekrany dotykowe prezentujące w sposób intuicyjny ofertę mBanku czy interesujące aplikacje w strefie dla dzieci. Zgodnie z założeniami planu reorganizacji sieci sprzedaży w Polsce powstaną 44 „lekkie” placówki mBanku.

Zmiany będą przeprowadzane stopniowo do końca 2018 roku zgodnie z zaplanowanym terminem wygaśnięcia kontraktów wynajmu.

Ponadto, sieć mBanku wspierana będzie przez około 60 mKiosków, zarządzanych przez Aspiro.

2-3-mbank-aplikacjaBankowość mobilna

Nowa aplikacja mobilna mBanku została uruchomiona w dniu 19 lutego 2014 roku. Podobnie jak platforma elektroniczna, została zbudowana od podstaw i udostępniona dla najważniejszych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone oraz Windows 8.1), a jej graficzny interfejs jest podobny do interfejsu platformy bankowości internetowej.

Aby spełnić potrzeby i oczekiwania klientów wobec nowej aplikacji, Bank przeprowadził badanie mające na celu zdefiniowanie powodów korzystania z bankowości mobilnej i skoncentrował się na rozwoju najbardziej pożądanych funkcjonalności.

Zaletą najnowszej aplikacji mobilnej mBanku jest brak konieczności logowania do aplikacji, aby uzyskać dostęp do salda rachunku bieżącego. Użytkownik ustala indywidualny kod PIN i otrzymuje pełny dostęp do wszystkich funkcji i informacji na temat finansów osobistych. Ponadto, unikatową funkcjonalnością jest szybki i łatwy sposób płatności, nawet jeśli numer rachunku kontrahenta nie jest znany, transfer może być wykonywany przez wybranie numeru telefonu komórkowego odbiorcy w aplikacji.

Do kluczowych rozwiązań nowej aplikacji mobilnej mBanku należą:

 • najszybszy w Polsce mobilny kredyt w 30 sekund;
 • płatności Peer to Peer (P2P) przez SMS – w oparciu o książkę adresów w telefonie;
 • elementy nawigacji finansowej (PFM) – możliwość kategoryzowania wydatków;
 • bezpieczeństwo zapewnione przez proces „parowania” urządzenia i unikalny PIN;
 • dostęp do najważniejszych informacji i ofert bez konieczności logowania się;
 • mobilne mOkazje oraz geolokalizacja rabatów, oddziałów i bankomatów;
 • możliwość uruchomienia powiadomień „push” – nowe operacje, zdarzenia na rachunku, mOkazje w pobliżu;
 • możliwość modyfikacji limitów transakcyjnych.

W połowie grudnia 2014 roku, mBank uruchomił nową aplikację mobilną również dla klientów oddziałów zagranicznych w Czechach i na Słowacji.

Na koniec 2014 roku z oferty bankowości mobilnej mBanku korzystało 892 tys. użytkowników (dotyczy to zarówno osób korzystających ze stron lajt, jak i aplikacji mobilnych na wszystkich platformach: Android, iOS oraz Windows Phone). Więcej na temat bankowości mobilnej mBanku w sekcji 1.6. Aplikacja mobilna – podejście mBanku i podsumowanie działań w 2014 roku.

Forrester: bankowość mBanku w światowej ekstraklasie

Forrester Research, globalna firma badawczo-doradcza, przeanalizowała usługi banków w poszukiwaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań. mBank okazał się bezkonkurencyjny, zajmując 1. miejsce w kategorii bankowości internetowej w Europie oraz plasując się w czołówce wśród najlepszych rozwiązań bankowości mobilnej na świecie.

W przypadku bankowości internetowej, analitycy Forrestera przeanalizowali serwisy 10 dużych banków detalicznych i porównali je w 9 kategoriach: zarządzanie kontami, przepływ środków finansowych, zarządzanie środkami finansowymi, bezpieczeństwo i dostęp, sprzedaż produktów dodatkowych, funkcje samoobsługi, funkcje usług wymagających pomocy, alerty i dostawa elektroniczna. Na tej podstawie bankowość internetowa mBanku uznana została za najlepszą w Europie oraz wygrała w 5 spośród wymienionych wyżej kategorii.

Do funkcjonalności serwisu najwyżej ocenionych przez Forrestera należą:

 • Przepływy środków finansowych - mBank umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem numerów telefonów, adresów e-mail oraz identyfikatorów Facebooka.
 • Zarządzanie kontem - mBank znalazł się na prowadzeniu dzięki szybkości i łatwości obsługi serwisu bankowości elektronicznej, możliwości personalizacji interfejsu użytkownika, prostym wizualizacjom stanu konta oraz zaawansowanym opcjom wyszukiwania w historii transakcji.
 • Zarządzanie środkami finansowymi - w opinii autorów raportu wygodne zarządzanie środkami finansowymi jest najważniejszym elementem cyfrowej bankowości. mBank jest liderem w tym zakresie, ponieważ łączy kategoryzację wydatków z historią transakcji, a także umożliwia sprawdzenie stanu budżetu za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.
 • Sprzedaż produktów dodatkowych - mBank znalazł się w czołówce dzięki specjalnej sekcji poświęconej ofertom, możliwości decydowania o skorzystaniu z nich w obrębie historii transakcji oraz mOkazjom na Facebooku.
 • Usługa pomocy - w badaniu oceniano jak łatwo uzyskać pomoc konsultanta danego banku w serwisie transakcyjnym. mBank okazał się najlepszy dzięki video-bankowości (usługa Eksperta online).

mBank znalazł się na podium również w 2 kolejnych, przygotowanych przez Forrestera raportach na temat bankowości mobilnej – w edycji światowej i europejskiej – zajmując 3. miejsce i wyprzedzając w globalnym rankingu aż 30 innych banków.

Wśród najmocniejszych stron aplikacji mBanku twórcy raportów wymienili szeroki zakres oferowanych funkcji (m.in. możliwość założenia lokaty), bezpieczeństwo oraz wygodę rejestracji i logowania do aplikacji mBanku. Z kolei narzędzia służące do zarządzania budżetem, a także mOkazje – pierwsze i obecnie jedno z niewielu tego typu rozwiązań spersonalizowanej sprzedaży na rynku europejskim – Forrester uznał wręcz jako punkt odniesienia dla rynku.

mBank jest jedną z 2 instytucji finansowych z Polski, których oferta została przeanalizowana przez Forrestera i jedyną, która znalazła się na podium w zestawieniach.

Program Emisji Euroobligacji

W 2012 roku mFinance France (poprzednio BRE Finance France) jako emitent oraz Bank jako gwarant, podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) do kwoty 2 mld euro. W marcu 2014 roku Prospekt Emisyjny Programu Emisji Euroobliogacji został zaktualizowany, a kwota Programu została podwyższona do 3 mld euro. Celem Programu jest umożliwienie Bankowi emisji papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej.

Program Emisji Euroobligacji otrzymał ratingi na poziomie „A” i „BBB+” przyznane odpowiednio przez agencje Fitch Ratings i Standard and Poor’s Rating Services.

Pierwsza emisja euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro miała miejsce w październiku 2012 roku, 2 kolejne emisje euroobligacji o wartości nominalnej, odpowiednio, 200 mln franków szwajcarskich oraz 500 mln koron czeskich, w IV kwartale 2013 roku.

W 2014 roku mFinance France dokonało emisji 2 kolejnych transz euroobligacji:

 • w dniu 24 marca 2014 roku - emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2019 roku. Oprocentowanie euro obligacji wyniosło 2,375% w skali rocznej.
 • w dniu 21 listopada 2014 roku - emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2021 roku. Oprocentowanie euroobligacji wyniosło 2,0% w skali roku.

Obu transzom euroobligacji został przyznany rating przez agencję Fitch Ratings i przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services - zgodny z ratingiem Programu Emisji Euroobligacji i poziomem ratingu długookresowego mBanku.

Poniższe wykresy przedstawiają alokację geograficzną oraz typ inwestorów w niezabezpieczone obligacje wyemitowane w 2014 roku

Podsumowanie emisji 500 mln euro 5-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu EMTN w dniu 24 marca 2014 roku

 

Podsumowanie emisji 500 mln euro 7-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu EMTN w dniu 21 listopada 2014 roku

 

Emisja listów zastawnych przez mBank Hipoteczny

W 2014 roku miało miejsce 8 emisji hipotecznych listów zastawnych:

 

 

Wolumen

Waluta

Data emisji

Zapadalność

Tenor (lata)

Kupon

7,5 mln

euro

17.02.2014

15.02.2018

4,0

EURIBOR 6M + 80pb

8,0 mln

euro

28.02.2014

28.02.2029

15,0

Stały (3,50%)

15,0 mln

euro

17.03.2014

15.03.2029

15,0

Stały (3,50%)

20,0 mln

euro

30.05.2014

30.05.2029

15,0

Stały (3,20%)

300,0 mln

28.07.2014

28.07.2022

8,0

WIBOR 6M + 93pb

200,0 mln

04.08.2014

20.02.2023

8,5

WIBOR 6M + 93pb

20,0 mln

euro

22.10.2014

22.10.2018

4,0

Stały (1,115%)

50,0 mln

euro

28.11.2014

15.10.2019

4,9

EURIBOR 3M + 87pb

prev next

Wartość listów zastawnych wyemitowanych w 2014 roku przekroczyła 1 mld zł. Więcej na temat emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny przedstawiono w rozdziale 6. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

Strategiczny alians z Orange

2-3-logo-orange-finanse2-3-orange-aplikacjaW dniu 22 marca 2014 roku, mBank nawiązał strategiczną współpracę z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – Orange Polska S.A. Jej podstawowym założeniem było dostarczenie nowoczesnych i wygodnych usług finansowych, skierowanych do klientów oczekujących łatwego dostępu oraz uproszczonego sposobu zarządzania swoimi finansami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Nowa oferta Banku, dostępna w sieci operatora Orange, miała zostać skierowana przede wszystkim do obecnych i potencjalnych klientów Orange, zarówno do osób fizycznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem było udostępnienie kompleksowej oferty produktów finansowych przy pomocy urządzeń mobilnych oraz serwisu internetowego.

Nad stworzeniem konkurencyjnej i wyróżniającej oferty od początku trwania projektu pracował zespół złożony z pracowników obu organizacji.

Wspólne przedsięwzięcie mBanku, najlepszego banku transakcyjnego i mobilnego, oraz Orange, lidera na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych – Orange Finanse - wystartowało w dniu 2 października 2014 roku. Wyznacza ono trendy w bankowości elektronicznej, przy czym silne strony Banku zostały wsparte wiedzą i doświadczeniem globalnego operatora telekomunikacyjnego na szybko zmieniającym się rynku usług finansowych.

W ramach oferty mBank dostarcza rozwiązanie bankowe (m.in. licencję bankową, nowoczesną platformę bankowości mobilnej oraz internetowej i know-how branży bankowej), natomiast Orange odpowiada za marketing i sprzedaż.

 2-3-orange-finanse

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w Orange Finanse jest możliwość korzystania z produktów bankowych jedynie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, stworzonej dla platform Android i iOS. Nie ma konieczności podpisywania żadnych dokumentów, a weryfikacja danych klienta odbywa się za pomocą przelewu z konta, z którego użytkownik korzysta w innym banku. Za pośrednictwem aplikacji można też wygodnie doładować telefon prepaid oraz wykonać przelew bez konieczności podawania numeru konta odbiorcy – wystarczy jego numer telefonu wybrany z książki kontaktów w smartfonie lub jego nazwa na Facebook’u.

Produkty bankowe dostarczane przez mBank są także dostępne za pośrednictwem serwisu transakcyjnego www.OrangeFinanse.com oraz w około 900 salonach Orange. Internetowy serwis transakcyjny, będący uzupełnieniem aplikacji mobilnej, oferuje m.in. inteligentną wyszukiwarkę historii, która pozwala na odnalezienie szukanej frazy już na podstawie 3 liter, a także narzędzie do planowania wydatków, ułatwiające zarządzanie domowym budżetem.

2-3-logo-mbank-axaWspółpraca z Grupą AXA

W dniu 11 września 2014 roku spółka zależna Banku Aspiro, będąca akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (BRE Ubezpieczenia TUiR), podpisała umowę z Grupą AXA dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR.

Zgodnie z umową sprzedaży, zbycie 100% akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR zostało uwarunkowane spełnieniem określonych warunków zawieszających, a w szczególności:

 • uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz
 • niezgłoszenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2-3-mbank-axa

W dniu 13 listopada 2014 roku, został spełniony jeden z powyższych warunków zawieszających. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie BRE Ubezpieczenia TUiR przez spółkę Avanssur (Grupa AXA).

W ramach transakcji, po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód zostaną zawarte umowy regulujące długotrwałą współpracę pomiędzy Bankiem oraz podmiotami z Grupy AXA, dotyczące dystrybucji produktów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych. Umowy dystrybucyjne będą obowiązywać przez co najmniej 10 lat.

Całkowita kwota wynagrodzenia z tytułu umów z podmiotami z Grupy AXA wyniesie około 570 milionów złotych. Ponadto, Bank oraz Aspiro będą miały możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia typu "earn-out" uzależnionego od realizacji określonych poziomów sprzedaży ubezpieczeń na życie.

Współpraca z Grupą AXA znajdzie odzwierciedlenie w rozszerzeniu oferty produktowej oraz udoskonaleniu jakości usług dla klientów Grupy mBanku, którzy zyskają dostęp do najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, oferowanych za pośrednictwem zarówno platformy elektronicznej i mobilnej, jak i tradycyjnych oddziałów. Zdaniem Banku, strategiczny alians z Grupą AXA to kolejny krok do pełnego wykorzystania potencjału Internetu i platform mobilnych mBanku.

2.4. Nagrody i wyróżnienia

Poniższa tabela prezentuje wybrane nagrody otrzymane przez Grupę mBanku w 2014 roku.

Oferta produktowa i jakość obsługi klientów
2-4-1

W konkursie „World’s Best Internet Banks" mBank otrzymał nagrodę za najlepsze serwisy transakcyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych oraz nagrodę „Najlepszy bank w zakresie trade finance” w Polsce od magazynu Global Finance.

2-4-2

W konkursie „Distribution & Marketing Innovation in Retail Financial Services” organizowanym przez Efma oraz Accenture mBank zajął:

1. miejsce w kategorii „The Most Disruptive Innovation”

1. miejsce w kategorii najbardziej obiecującego pomysłu („The Most Promising Idea”) dla kredytu w 30 sekund

1. miejsce w kategorii codziennej bankowości („Everyday Banking”) dla mOkazje.
2-4-3 W 5. edycji plebiscytu Złoty Bankier, organizowanego przez portal finansowy Bankier.pl oraz firmę PayU, mBank zwyciężył po raz czwarty i zdobył nagrody za najlepsze konto osobiste, najlepszy bank dla firm oraz najlepszy bank w social media i otrzymał główną nagrodę konkursu - statuetkę Złoty Bank.
2-4-4 W 7. edycji rankingu serwisu jakoscobslugi.pl, mającym na celu wyłonienie najbardziej przyjaznej firmy na podstawie opinii konsumentów oraz wyników badania ankietowego na grupie 15 tys. respondentów, mBank otrzymał dwie Gwiazdy Jakości Obsługi za bankowość tradycyjną oraz bankowość internetową.
2-4-5 Po raz trzeci mBank zwyciężył w rankingu „Jakość na bank TNS Polska”, zorganizowanym przez TNS Polska, Deloitte i Puls Biznesu. Tajemniczy klienci odwiedzili oddziały 21 banków, oceniając standardy obsługi klienta.
2-4-6 Eksperci firmy doradczo-badawczej Celent Research, zajmującej się pomocą instytucjom finansowym w formułowaniu kompleksowych strategii biznesowych i technologicznych, przyznali mBankowi pierwsze miejsce w kategorii "Digital Model Bank". 
2-4-7 W konkursie „Bank Innovation Awards”, zorganizowanym po raz drugi przez Bank Innovation - jeden z wiodących amerykańskich serwisów finansowych specjalizujących się w tematyce innowacji w bankowości - mBank został doceniony za uruchomiony w 2013 roku nowy serwis transakcyjny (Nowy mBank).
Działania marketingowe mBanku
2-4-8 Zespół mBanku odpowiedzialny za połączenie marek MultiBank, mBank i BRE Bank, został doceniony w konkursie firmy Mediarun i otrzymał nagrodę Grand Prix w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2013.
2-4-9 mBank znalazł się w gronie najlepszych firm w pozyskiwaniu talentów w konkursie Employer Branding Stars, organizowanym przez HRstandard.pl, portal branży zarządzania kadrami (HR), i Employer Branding zajmując dwa 1. miejsca w kategoriach: najlepsza strona kariery (www.bankowetalenty.pl) oraz najlepsze materiały rekrutacyjne.
2-4-10 Koncepcja rebrandingu marki mBank została uznana jedną ze 100 najlepszych na świecie w plebiscycie Rebrand 100 Global Awards 2014.
Działalność maklerska
2-4-11 Dział analiz Domu Maklerskiego mBanku po raz kolejny zajął 1. miejsce w corocznym rankingu magazynu Forbes (opartego na opiniach inwestorów instytucjonalnych, którzy oceniają departamenty analiz domów maklerskich, z którymi współpracowali na przestrzeni ostatniego roku).
2-4-12 Giełda Papierów Wartościowych po raz dwudziesty czwarty wyróżniła liderów polskiego rynku kapitałowego. Dom Maklerski mBanku został nagrodzony w dwóch kategoriach: za największą liczbę wprowadzonych spółek na Głównym Rynku w 2013 roku orazza najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na rynku NewConnect.
Nagrody dla kierownictwa Banku i inne
2-4-13 W 3. edycji konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, mBank został uznany za Najbardziej Innowacyjny Bank 2013 roku, a Prezes Cezary Stypułkowski otrzymał tytuł Człowieka Roku.
2-4-14 Stopa zwrotu w wysokości 327% z inwestycji w akcje mBanku w przeciągu ostatnich dziesięciu lat zagwarantowała Bankowi 1. miejsce w rankingu Złota Akcja Biznes.pl organizowanym przez biznes.pl - jeden z najpopularniejszych portali ekonomicznych w Polsce.
2-4-15 W konkursie dla spółek giełdowych „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, raport roczny Grupy mBanku otrzymał prestiżowe wyróżnienie dla najlepszego raportu rocznego 2013 roku – The Best of the Best.