2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2014 roku

2-3-mbank-placowkaProjekt Jednej Sieci mBanku

W ramach przyjętej w 2012 roku Strategii, mBank realizuje Projekt Jednej Sieci, mający na celu ujednolicenie sieci sprzedaży mBanku i dalszą poprawę obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych. Docelowo zniknie podział na placówki detaliczne i korporacyjne, a w ich miejsce pojawią się centra doradcze pełniące funkcję ośrodka kompetencji doradczych, natomiast w galeriach handlowych powstaną tzw. „lekkie” oddziały. W każdym mieście, w którym znajduje się obecnie oddział Banku, znaleźć będzie można centrum doradcze.

Pierwsze centrum doradcze zostało otwarte w Szczecinie w dniu 16 czerwca 2014 roku. W I półroczu 2015 roku planowane są kolejne centra zlokalizowane m.in. w Gdyni, Białymstoku, Kielcach, Pile, Tczewie, Starogardzie Gdańskim. Finalnie planowane jest uruchomienie 89 oddziałów tego typu.

W 2014 roku, oprócz centrów doradczych, zostały otwarte również dwa „lekkie” oddziały, w których klienci mogą skorzystać z szybkiej i sprawnej obsługi w podstawowym zakresie, takiej jak obsługa kasowa, założenie konta, złożenie wniosku o kartę płatniczą, zaciągnięcie kredytu gotówkowego itd. W IV kwartale 2014 roku zostały uruchomione pierwsze „lekkie” placówki w łódzkiej Manufakturze oraz w centrum handlowym Kaskada w Szczecinie. W styczniu 2015 roku otwarto kolejną placówkę, tym razem w CH Klif w Gdyni, a w I kwartale 2015 roku planowane jest uruchomienie kolejnej placówki w Gdyni.

Nowo otwarte placówki mBanku na tle konkurencji wyróżniają nowoczesne rozwiązania technologiczne – interaktywna witryna reagująca na ruch, innowacyjne ekrany dotykowe prezentujące w sposób intuicyjny ofertę mBanku czy interesujące aplikacje w strefie dla dzieci. Zgodnie z założeniami planu reorganizacji sieci sprzedaży w Polsce powstaną 44 „lekkie” placówki mBanku.

Zmiany będą przeprowadzane stopniowo do końca 2018 roku zgodnie z zaplanowanym terminem wygaśnięcia kontraktów wynajmu.

Ponadto, sieć mBanku wspierana będzie przez około 60 mKiosków, zarządzanych przez Aspiro.

2-3-mbank-aplikacjaBankowość mobilna

Nowa aplikacja mobilna mBanku została uruchomiona w dniu 19 lutego 2014 roku. Podobnie jak platforma elektroniczna, została zbudowana od podstaw i udostępniona dla najważniejszych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone oraz Windows 8.1), a jej graficzny interfejs jest podobny do interfejsu platformy bankowości internetowej.

Aby spełnić potrzeby i oczekiwania klientów wobec nowej aplikacji, Bank przeprowadził badanie mające na celu zdefiniowanie powodów korzystania z bankowości mobilnej i skoncentrował się na rozwoju najbardziej pożądanych funkcjonalności.

Zaletą najnowszej aplikacji mobilnej mBanku jest brak konieczności logowania do aplikacji, aby uzyskać dostęp do salda rachunku bieżącego. Użytkownik ustala indywidualny kod PIN i otrzymuje pełny dostęp do wszystkich funkcji i informacji na temat finansów osobistych. Ponadto, unikatową funkcjonalnością jest szybki i łatwy sposób płatności, nawet jeśli numer rachunku kontrahenta nie jest znany, transfer może być wykonywany przez wybranie numeru telefonu komórkowego odbiorcy w aplikacji.

Do kluczowych rozwiązań nowej aplikacji mobilnej mBanku należą:

 • najszybszy w Polsce mobilny kredyt w 30 sekund;
 • płatności Peer to Peer (P2P) przez SMS – w oparciu o książkę adresów w telefonie;
 • elementy nawigacji finansowej (PFM) – możliwość kategoryzowania wydatków;
 • bezpieczeństwo zapewnione przez proces „parowania” urządzenia i unikalny PIN;
 • dostęp do najważniejszych informacji i ofert bez konieczności logowania się;
 • mobilne mOkazje oraz geolokalizacja rabatów, oddziałów i bankomatów;
 • możliwość uruchomienia powiadomień „push” – nowe operacje, zdarzenia na rachunku, mOkazje w pobliżu;
 • możliwość modyfikacji limitów transakcyjnych.

W połowie grudnia 2014 roku, mBank uruchomił nową aplikację mobilną również dla klientów oddziałów zagranicznych w Czechach i na Słowacji.

Na koniec 2014 roku z oferty bankowości mobilnej mBanku korzystało 892 tys. użytkowników (dotyczy to zarówno osób korzystających ze stron lajt, jak i aplikacji mobilnych na wszystkich platformach: Android, iOS oraz Windows Phone). Więcej na temat bankowości mobilnej mBanku w sekcji 1.6. Aplikacja mobilna – podejście mBanku i podsumowanie działań w 2014 roku.

Forrester: bankowość mBanku w światowej ekstraklasie

Forrester Research, globalna firma badawczo-doradcza, przeanalizowała usługi banków w poszukiwaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań. mBank okazał się bezkonkurencyjny, zajmując 1. miejsce w kategorii bankowości internetowej w Europie oraz plasując się w czołówce wśród najlepszych rozwiązań bankowości mobilnej na świecie.

W przypadku bankowości internetowej, analitycy Forrestera przeanalizowali serwisy 10 dużych banków detalicznych i porównali je w 9 kategoriach: zarządzanie kontami, przepływ środków finansowych, zarządzanie środkami finansowymi, bezpieczeństwo i dostęp, sprzedaż produktów dodatkowych, funkcje samoobsługi, funkcje usług wymagających pomocy, alerty i dostawa elektroniczna. Na tej podstawie bankowość internetowa mBanku uznana została za najlepszą w Europie oraz wygrała w 5 spośród wymienionych wyżej kategorii.

Do funkcjonalności serwisu najwyżej ocenionych przez Forrestera należą:

 • Przepływy środków finansowych - mBank umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem numerów telefonów, adresów e-mail oraz identyfikatorów Facebooka.
 • Zarządzanie kontem - mBank znalazł się na prowadzeniu dzięki szybkości i łatwości obsługi serwisu bankowości elektronicznej, możliwości personalizacji interfejsu użytkownika, prostym wizualizacjom stanu konta oraz zaawansowanym opcjom wyszukiwania w historii transakcji.
 • Zarządzanie środkami finansowymi - w opinii autorów raportu wygodne zarządzanie środkami finansowymi jest najważniejszym elementem cyfrowej bankowości. mBank jest liderem w tym zakresie, ponieważ łączy kategoryzację wydatków z historią transakcji, a także umożliwia sprawdzenie stanu budżetu za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.
 • Sprzedaż produktów dodatkowych - mBank znalazł się w czołówce dzięki specjalnej sekcji poświęconej ofertom, możliwości decydowania o skorzystaniu z nich w obrębie historii transakcji oraz mOkazjom na Facebooku.
 • Usługa pomocy - w badaniu oceniano jak łatwo uzyskać pomoc konsultanta danego banku w serwisie transakcyjnym. mBank okazał się najlepszy dzięki video-bankowości (usługa Eksperta online).

mBank znalazł się na podium również w 2 kolejnych, przygotowanych przez Forrestera raportach na temat bankowości mobilnej – w edycji światowej i europejskiej – zajmując 3. miejsce i wyprzedzając w globalnym rankingu aż 30 innych banków.

Wśród najmocniejszych stron aplikacji mBanku twórcy raportów wymienili szeroki zakres oferowanych funkcji (m.in. możliwość założenia lokaty), bezpieczeństwo oraz wygodę rejestracji i logowania do aplikacji mBanku. Z kolei narzędzia służące do zarządzania budżetem, a także mOkazje – pierwsze i obecnie jedno z niewielu tego typu rozwiązań spersonalizowanej sprzedaży na rynku europejskim – Forrester uznał wręcz jako punkt odniesienia dla rynku.

mBank jest jedną z 2 instytucji finansowych z Polski, których oferta została przeanalizowana przez Forrestera i jedyną, która znalazła się na podium w zestawieniach.

Program Emisji Euroobligacji

W 2012 roku mFinance France (poprzednio BRE Finance France) jako emitent oraz Bank jako gwarant, podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) do kwoty 2 mld euro. W marcu 2014 roku Prospekt Emisyjny Programu Emisji Euroobliogacji został zaktualizowany, a kwota Programu została podwyższona do 3 mld euro. Celem Programu jest umożliwienie Bankowi emisji papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej.

Program Emisji Euroobligacji otrzymał ratingi na poziomie „A” i „BBB+” przyznane odpowiednio przez agencje Fitch Ratings i Standard and Poor’s Rating Services.

Pierwsza emisja euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro miała miejsce w październiku 2012 roku, 2 kolejne emisje euroobligacji o wartości nominalnej, odpowiednio, 200 mln franków szwajcarskich oraz 500 mln koron czeskich, w IV kwartale 2013 roku.

W 2014 roku mFinance France dokonało emisji 2 kolejnych transz euroobligacji:

 • w dniu 24 marca 2014 roku - emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2019 roku. Oprocentowanie euro obligacji wyniosło 2,375% w skali rocznej.
 • w dniu 21 listopada 2014 roku - emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2021 roku. Oprocentowanie euroobligacji wyniosło 2,0% w skali roku.

Obu transzom euroobligacji został przyznany rating przez agencję Fitch Ratings i przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services - zgodny z ratingiem Programu Emisji Euroobligacji i poziomem ratingu długookresowego mBanku.

Poniższe wykresy przedstawiają alokację geograficzną oraz typ inwestorów w niezabezpieczone obligacje wyemitowane w 2014 roku

Podsumowanie emisji 500 mln euro 5-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu EMTN w dniu 24 marca 2014 roku

 

Podsumowanie emisji 500 mln euro 7-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu EMTN w dniu 21 listopada 2014 roku

 

Emisja listów zastawnych przez mBank Hipoteczny

W 2014 roku miało miejsce 8 emisji hipotecznych listów zastawnych:

 

 

Wolumen

Waluta

Data emisji

Zapadalność

Tenor (lata)

Kupon

7,5 mln

euro

17.02.2014

15.02.2018

4,0

EURIBOR 6M + 80pb

8,0 mln

euro

28.02.2014

28.02.2029

15,0

Stały (3,50%)

15,0 mln

euro

17.03.2014

15.03.2029

15,0

Stały (3,50%)

20,0 mln

euro

30.05.2014

30.05.2029

15,0

Stały (3,20%)

300,0 mln

28.07.2014

28.07.2022

8,0

WIBOR 6M + 93pb

200,0 mln

04.08.2014

20.02.2023

8,5

WIBOR 6M + 93pb

20,0 mln

euro

22.10.2014

22.10.2018

4,0

Stały (1,115%)

50,0 mln

euro

28.11.2014

15.10.2019

4,9

EURIBOR 3M + 87pb

prev next

Wartość listów zastawnych wyemitowanych w 2014 roku przekroczyła 1 mld zł. Więcej na temat emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny przedstawiono w rozdziale 6. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

Strategiczny alians z Orange

2-3-logo-orange-finanse2-3-orange-aplikacjaW dniu 22 marca 2014 roku, mBank nawiązał strategiczną współpracę z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – Orange Polska S.A. Jej podstawowym założeniem było dostarczenie nowoczesnych i wygodnych usług finansowych, skierowanych do klientów oczekujących łatwego dostępu oraz uproszczonego sposobu zarządzania swoimi finansami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Nowa oferta Banku, dostępna w sieci operatora Orange, miała zostać skierowana przede wszystkim do obecnych i potencjalnych klientów Orange, zarówno do osób fizycznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem było udostępnienie kompleksowej oferty produktów finansowych przy pomocy urządzeń mobilnych oraz serwisu internetowego.

Nad stworzeniem konkurencyjnej i wyróżniającej oferty od początku trwania projektu pracował zespół złożony z pracowników obu organizacji.

Wspólne przedsięwzięcie mBanku, najlepszego banku transakcyjnego i mobilnego, oraz Orange, lidera na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych – Orange Finanse - wystartowało w dniu 2 października 2014 roku. Wyznacza ono trendy w bankowości elektronicznej, przy czym silne strony Banku zostały wsparte wiedzą i doświadczeniem globalnego operatora telekomunikacyjnego na szybko zmieniającym się rynku usług finansowych.

W ramach oferty mBank dostarcza rozwiązanie bankowe (m.in. licencję bankową, nowoczesną platformę bankowości mobilnej oraz internetowej i know-how branży bankowej), natomiast Orange odpowiada za marketing i sprzedaż.

 2-3-orange-finanse

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w Orange Finanse jest możliwość korzystania z produktów bankowych jedynie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, stworzonej dla platform Android i iOS. Nie ma konieczności podpisywania żadnych dokumentów, a weryfikacja danych klienta odbywa się za pomocą przelewu z konta, z którego użytkownik korzysta w innym banku. Za pośrednictwem aplikacji można też wygodnie doładować telefon prepaid oraz wykonać przelew bez konieczności podawania numeru konta odbiorcy – wystarczy jego numer telefonu wybrany z książki kontaktów w smartfonie lub jego nazwa na Facebook’u.

Produkty bankowe dostarczane przez mBank są także dostępne za pośrednictwem serwisu transakcyjnego www.OrangeFinanse.com oraz w około 900 salonach Orange. Internetowy serwis transakcyjny, będący uzupełnieniem aplikacji mobilnej, oferuje m.in. inteligentną wyszukiwarkę historii, która pozwala na odnalezienie szukanej frazy już na podstawie 3 liter, a także narzędzie do planowania wydatków, ułatwiające zarządzanie domowym budżetem.

2-3-logo-mbank-axaWspółpraca z Grupą AXA

W dniu 11 września 2014 roku spółka zależna Banku Aspiro, będąca akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (BRE Ubezpieczenia TUiR), podpisała umowę z Grupą AXA dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR.

Zgodnie z umową sprzedaży, zbycie 100% akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR zostało uwarunkowane spełnieniem określonych warunków zawieszających, a w szczególności:

 • uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz
 • niezgłoszenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2-3-mbank-axa

W dniu 13 listopada 2014 roku, został spełniony jeden z powyższych warunków zawieszających. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie BRE Ubezpieczenia TUiR przez spółkę Avanssur (Grupa AXA).

W ramach transakcji, po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód zostaną zawarte umowy regulujące długotrwałą współpracę pomiędzy Bankiem oraz podmiotami z Grupy AXA, dotyczące dystrybucji produktów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych. Umowy dystrybucyjne będą obowiązywać przez co najmniej 10 lat.

Całkowita kwota wynagrodzenia z tytułu umów z podmiotami z Grupy AXA wyniesie około 570 milionów złotych. Ponadto, Bank oraz Aspiro będą miały możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia typu "earn-out" uzależnionego od realizacji określonych poziomów sprzedaży ubezpieczeń na życie.

Współpraca z Grupą AXA znajdzie odzwierciedlenie w rozszerzeniu oferty produktowej oraz udoskonaleniu jakości usług dla klientów Grupy mBanku, którzy zyskają dostęp do najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, oferowanych za pośrednictwem zarówno platformy elektronicznej i mobilnej, jak i tradycyjnych oddziałów. Zdaniem Banku, strategiczny alians z Grupą AXA to kolejny krok do pełnego wykorzystania potencjału Internetu i platform mobilnych mBanku.