List Prezesa Rady Nadzorczej mBanku do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Miniony, 2014 rok, dał nam wiele powodów do zadowolenia i satysfakcji. Był to pierwszy, pełny rok po rebrandingu mBanku. Rok, który pokazał, że zmiana nazwy i marki była decyzją właściwą i opłacalną dla naszej firmy. Oprócz kontynuacji ujednolicania i uporządkowywania dotychczasowych marek, nasz nowy serwis internetowy, został wielokrotnie doceniony i nagrodzony za pro-klientowskie podejście i prostą, przyjazną obsługę. mBank stał się synonimem młodości i nowoczesności, a posiadanie w nim rachunku jest tak powszechne, jak posiadanie konta w najpopularniejszych portalach społecznościowych. Z prawdziwym sukcesem połączyliśmy historię BRE Banku z przyszłością, którą daje nam mBank.

W roku 2014 wypracowaliśmy blisko 1,3 mld zł zysku netto tj. około 60 mln zł więcej niż w roku poprzednim, był więc to najlepszy rok w historii naszej instytucji. Uzyskaliśmy zwrot z kapitału nieznacznie przekraczający 13%. Udało nam się znacząco poprawić strukturę bilansu Banku. W relacji kredytów do depozytów zbliżyliśmy się do poziomu jeden do jednego, by zakończyć 2014 rok wskaźnikiem 102%. Był to kolejny rok poprawy wskaźnika kosztów do dochodów, który uległ zmniejszeniu pomimo wzrostu kosztów. Nie jest wykluczone, że przy osiągniętym poziomie tego wskaźnika (nieco poniżej 45%), da to mBankowi najlepszy poziom efektywności na polskim rynku.

W 2014 roku Rada Nadzorcza z pełną starannością analizowała wszelkie procesy zachodzące w mBanku S.A., pozostając w stałym kontakcie z Zarządem Banku. Podobnie jak w latach poprzednich, członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład 4 stałych komisji: Komisji ds. Audytu, Komisji ds. Ryzyka, Komisji ds. Wynagrodzeń i Komisji Prezydialnej.

Obecny skład Rady Nadzorczej wyróżnia się szczególną dbałością o profesjonalizm jej członków poprzez dobór najlepszych specjalistów, o wszechstronnej wiedzy, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach. Cechy te zostały docenione przez Commerzbank, który zaproponował Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu, nową rolę w Grupie Commerzbanku. Po 16 latach nieprzerwanej pracy w Radzie i jej Komisjach, Pan Jan Szomburg został nominowany na członka Centralnej Rady Doradczej Commerzbanku, najwyższego organu doradczego Commerzbanku.

„Polska to nasz drugi kluczowy rynek więc relacje niemiecko-polskie są dla nas w Grupie Commerzbanku niezwykle ważne. Dlatego z radością witam Pana Szomburga w Centralnej Radzie Doradczej. Wzbogaci On ją o swoje doświadczenie i sieć kontaktów w Polsce“ – powiedział Martin Blessing, Prezes Zarządu Commerzbanku. W miejsce Pana Jana Szomburga, Rada Nadzorcza zgodnie z najlepszą praktyką, zleciła jednej z wiodących firm doradztwa personalnego, Russell Reynolds Associates, znalezienie niezależnych kandydatów na to stanowisko. Dzięki temu na członka Rady Nadzorczej została powołana dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska, która objęła także funkcję Członka Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A. Decyzja ta wymaga jeszcze zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest drugą kobietą zasiadającą w Radzie Nadzorczej mBanku, ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Münster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta w latach 2003-2004 oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w latach 2001-2002 jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, a także staże w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Münster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), oraz w Wiedniu (WU).

Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

Na zakończenie, pragnę w imieniu całej Rady Nadzorczej podziękować Zarządowi mBanku za efektywną i pełną zrozumienia współpracę, a także Wam drodzy Akcjonariusze za okazane zaufanie dla działalności naszego Banku. Mam nadzieję, że obecny rok będzie równie owocny jak poprzedni, zarówno w kwestii osiągania celów, jak i owocnej współpracy.

 

M. Leśny

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej