7. Grupa mBanku na rynku usług finansowych w 2014 roku

mBank znajdował się w czołówce polskich banków we wszystkich istotnych segmentach rynku na koniec 2014 roku.

Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję mBanku i wybranych spółek na koniec 2014 i 2013 roku ilustruje poniższe zestawienie:

 

   

Rodzaj
działalności

Pozycja
na rynku
w 2014 roku*

Udział

 

 

2013

2014

Bankowość Korporacyjna

Kredyty przedsiębiorstw

 

5,9%

6,2%

Depozyty przedsiębiorstw

 

8,3%

8,8%

Leasing

3

6,9%

7,4%

Faktoring

7

8,3%

7,9%

Bankowość Detaliczna w Polsce

Kredyty ogółem

 

6,2%

6,2%

   w tym hipoteczne

 

7,4%

7,3%

             niehipoteczne

 

4,4%

4,6%

Depozyty

 

5,0%

5,3%

Bankowość Detaliczna w Republice Czeskiej

Kredyty ogółem

 

0,9%

1,2%

   w tym hipoteczne

 

1,3%

1,6%

             niehipoteczne

 

0,3%

0,5%

Depozyty

 

1,1%

1,3%

Bankowość Detaliczna na Słowacji

 

 

 

Kredyty ogółem

 

0,5%

0,7%

   w tym hipoteczne

 

0,6%

0,8%

             niehipoteczne

 

0,2%

0,3%

Depozyty

 

1,6%

1,5%

Bankowość Inwestycyjna

Rynki finansowe

 

Bony i obligacje skarbowe

 

10,9%

14,8%

IRS/FRA

 

25,2%

27,3%

FX spot i forward

 

10,7%

10,9%

Nieskarbowe papiery dłużne
(wartość zadłużenia)

 

krótkoterminowe papiery dłużne

5

15,1%

8,1%

obligacje przedsiębiorstw

3

13,7%

12,9%

papiery dłużne banków**

1

31,7%

34,3%

Działalność maklerska

 

obroty akcjami

9

4,1%

3,9%

kontrakty terminowe

2

17,5%

18,0%

opcje

3

20,3%

17,9%

Źródło: NBP, GPW, CNB, NBS, Fitch Polska, Polski Związek Faktorów, Związek Polskiego Leasingu oraz informacje prasowe, obliczenia własne na podstawie danych mBanku.

* Tam, gdzie to było możliwe do ustalenia.

** Bez obligacji „drogowych” BGK.

prev next