1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla Grupy mBanku

   

 

2010

2011

2012

2013

2014

zmiana r/r

Podstawowe dane finansowe (tys. zł):

 

 

 

 

 

 

Wynik z tytułu odsetek

1 810 964

2 148 602

2 279 597

2 225 811

2 490 658

11,9%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

745 919

839 972

786 546

834 738

901 690

8,0%

Dochody ogółem

3 124 559

3 563 510

3 570 774

3 673 524

3 939 168

7,2%

Koszty ogółem

-1 617 269

-1 722 913

-1 661 331

-1 678 043

-1 770 565

5,5%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-634 779

-373 470

-444 635

-477 778

-515 903

8,0%

Zysk brutto

872 511

1 467 127

1 464 808

1 517 703

1 652 700

8,9%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy

641 602

1 134 972

1 197 321

1 206 375

1 286 668

6,7%

 

 

 

 

 

 

 

Bilans (tys. zł):

 

 

 

 

 

 

Aktywa razem

90 038 831

98 875 647

102 144 983

104 282 761

117 985 822

13,1%

Zobowiązania razem

82 961 546

90 802 982

92 526 062

94 026 323

106 912 844

13,7%

Kapitały razem

7 077 285

8 072 665

9 618 921

10 256 438

11 072 978

8,0%

 

 

 

 

 

 

 

Główne wskaźniki:

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik koszty/dochody

51,8%

48,3%

46,5%

45,7%

44,9%

-

ROE netto

11,8%

16,4%

14,6%

13,1%

13,1%

-

Marża odsetkowa

2,2%

2,5%

2,4%

2,2%

2,3%

-

Wskaźnik NPL*

5,3%

4,7%

5,2%

6,3%

6,4%

-

Wskaźnik pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość

68,0%

66,2%

64,1%

47,8%

51,9%

-

Wskaźnik Core Tier 1 / Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1**

10,4%

9,6%

13,0%

14,2%

12,2%

-

Współczynnik wypłacalności/ Łączny współczynnik kapitałowy**

15,9%

15,0%

18,7%

19,4%

14,7%

-

Zatrudnienie (etaty, na koniec okresu)

6 018

6 294

6 138

6 073

6 318

4,0%

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla inwestorów:

 

 

 

 

 

 

Kapitał akcyjny (tys. zł)

168 347

168 411

168 556

168 696

168 840

-

Liczba akcji

42 086 674

42 102 746

42 138 976

42 174 013

42 210 057

0,1%

Cena do wartości księgowej

1,9

1,3

1,4

2,1

1,9

-9,4%

 

 

 

 

 

 

 

Dane biznesowe:

 

 

 

 

 

 

Bankowość Detaliczna

 

 

 

 

 

 

Liczba klientów (tys.)

3 656

3 893

4 134

4 368

4 689

7,3%

Kredyty ogółem (mln zł)

33 659

38 689

37 704

38 308

41 560

8,5%

Depozyty ogółem (mln zł)

25 068

26 701

33 234

34 203

39 285

14,9%

 

 

 

 

 

 

 

Bankowość Korporacyjna

 

 

 

 

 

 

Liczba klientów (tys.)

13 271

13 977

15 095

16 333

17 787

8,9%

Kredyty ogółem (mln zł)

25 574

27 890

28 405

29 475

32 841

11,4%

Depozyty ogółem (mln zł)

21 154

27 015

24 249

26 753

32 237

20,5%

prev next

 

* Od IV kwartału 2013 roku obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości (Wskaźnik NPL liczony jest zgodnie z metodologią bardziej konserwatywnego podejścia klientowskiego).

** Od końca marca 2014 roku wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III.