11.3. Relacje Inwestorskie mBanku

Zespół Relacji Inwestorskich mBanku jest odpowiedzialny za komunikację z inwestorami zarówno w akcje mBanku, jak i instrumenty dłużne, oraz analitykami. Zgodnie z polityką przejrzystości, zespół dba o to, aby zainteresowane strony otrzymywały właściwe i kompletne informacje o Grupie mBanku.

mBank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. W 2014 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w 4 konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez Internet. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane online w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach Banku. Dodatkowo, po publikacjach wyników kwartalnych Grupy, inwestorzy instytucjonalni mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych lub grupowych spotkaniach z Prezesem Zarządu w celu omówienia interesujących ich zagadnień dotyczących Grupy oraz jej wyników (ponad 20 spotkań z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi).

Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji w Polsce i poza jej granicami. W 2014 roku mBank uczestniczył w 2 konferencjach w Warszawie, 7 zagranicznych konferencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz zorganizował 4 zagraniczne roadshow w Wielkiej Brytanii, Niemczech, krajach skandynawskich oraz Stanach Zjednoczonych.

Ponadto, analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczny newsletter oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

Jak co roku, odbyły się również 2 przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratingowymi.

W 2014 roku została udostępniona nowa, odświeżona, bardziej przyjazna wersja internetowego serwisu relacji inwestorskich (http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/). Nowy serwis został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o odbiorcach, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. Wszystkie dotychczasowe informacje o Grupie mBanku zawarte na stronie, m.in. o wynikach finansowych, akcjonariacie, Walnych Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji mBanku na GPW, a także raporty okresowe, bieżące oraz konsensus prognozowanych wyników Grupy zostały pogrupowane tematycznie i w kolejności ich istotności dla odbiorcy. Uruchomiona została również nowa edukacyjna część serwisu,   przeznaczona dla potencjalnych inwestorów - „Dla nowych inwestorów”.

11.3.1.      Rekomendacje analityków

Grupa mBanku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, banki i brokerów. mBank znajduje się na liście obserwacyjnej kilkunastu krajowych i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają swoje rekomendacje dla akcji mBanku. Należą do nich: Citi Investment Research (DM Banku Handlowego), Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Millennium DM, BoA Merrill Lynch, Raiffeisen Centrobank, Unicredit CAIB Polska, ING Securities, Espirito Santo Investment Bank Poland, Wood & Company, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, DM PKO BP, DM BZ WBK, DI Investors, Ipopema Securities, Noble Securities, Trigon DM, Erste Securities Polska i DM BOŚ. W 2014 roku do grupy analityków monitorujących akcje mBanku dołączył Trigon DM, natomiast Morgan Stanley zaprzestał wydawania rekomendacji na temat mBanku.

Na koniec 2014 roku struktura rekomendacji dla akcji mBanku przedstawiała się następująco:

Aktualny konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2014-2015 znajduje się na stronie mBanku: http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/akcje-mbank/konsensus.html.