Kontakt dla inwestorów

 

Wojciech Chmielewski

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

Joanna Filipkowska

Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich

Akcje i Analitycy

Paweł Lipiński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Instrumenty dłużne i Ratingi

tel. +48 22 829 14 34

fax: +48 22 829 04 88

Wojciech.Chmielewski@mbank.pl

 

tel. +48 22 829 04 53

fax: +48 22 829 04 88

Joanna.Filipkowska@mbank.pl

 

tel. +48 22 829 15 33

fax: +48 22 829 04 88

Pawel.Lipinski@mbank.pl

 

 

 

 

 

 

 

Adresy e-mail

Relacje Inwestorskie:

relacje.inwestorskie@mbank.pl

Walne Zgromadzenia:

walne.zgromadzenia@mbank.pl

Adres pocztowy

mBank S.A.

Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa