9. Obszar Bankowości Detalicznej

Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 4 688,6 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o Internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także sieć 256 oddziałów. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, produkty kredytowe, produkty depozytowe, karty płatnicze, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, usługi maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw. W 2013 roku Bank wprowadził zaprojektowaną od nowa, nowoczesną i prostą w użyciu platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami, rozwiązaniami i ulepszeniami.

Podsumowanie działalności segmentu Bankowości Detalicznej (Bank)

 

 

tys.

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Zmiana roczna

Liczba klientów detalicznych

4 133,9

4 368,4

4 688,6

7,3%

Polska

3 528,1

3 695,3

3 926,5

6,3%

Oddziały zagraniczne

605,8

673,1

762,1

13,2%

     Czechy

443,2

486,4

534,2

9,8%

     Słowacja

162,6

186,7

227,9

22,1%

mln zł

 

 

 

 

Kredyty klientów detalicznych, w tym:

37 645,4

38 138,7

40 615,0

6,5%

Polska

35 874,9

36 009,6

37 666,1

4,6%

           Kredyty hipoteczne

29 705,4

29 248,2

29 680,2

1,5%

           Kredyty niehipoteczne

6 169,5

6 761,4

7 985,9

18,1%

Oddziały zagraniczne

1 770,5

2 129,1

2 948,9

38,5%

          Czechy

1 485,9

1 712,0

2 281,4

33,3%

          Słowacja

284,5

417,2

667,5

60,0%

Depozyty klientów detalicznych, w tym:

33 858,9

33 897,9

38 999,4

15,0%

Polska

29 473,7

29 047,7

33 381,0

14,9%

Oddziały zagraniczne

4 385,2

4 850,2

5 618,5

15,8%

         Czechy

2 970,8

3 076,8

3 788,6

23,1%

         Słowacja

1 414,4

1 773,4

1 829,8

3,2%

Fundusze inwestycyjne (Polska)

2 654,5

4 482,8

5 252,1

17,2%

tys.

 

 

 

 

Karty kredytowe

733,9

795,2

864,4

8,7%

     Polska

701,9

757,7

817,4

7,9%

     Oddziały zagraniczne

32,0

37,5

47,0

25,3%

Karty debetowe

5 534,2

6 710,3

7 556,2

12,6%

     Polska

4 783,5

5 683,6

6 351,3

11,7%

     Oddziały zagraniczne

750,7

1 026,7

1 204,9

17,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieć dystrybucji

 

 

 

 

Centra doradcze (Projekt "Jednej sieci")

-

-

1

 

"Lekkie" placówki (Projekt "Jednej sieci")

-

-

2

 

mBank (dawny Multibank)

133

133

131

 

mKioski (w tym kioski partnerskie)

68

68

67

 

Centra Finansowe Aspiro

26

24

23

 

Czechy i Słowacja

35

35

35

 

 

 

 

 

 

Tabela zawiera dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej.

prev next

Wyniki finansowe segmentu Bankowości Detalicznej

W 2014 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 1 063,7 mln zł, co oznacza wzrost o 105,5 mln zł, tj. 11,0% w porównaniu do poprzedniego roku.

Bankowość Detaliczna (Bank) – dekompozycja zysku brutto

 

 

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

Wynik z tytułu odsetek

1 506,0

1 685,8

179,8

11,9%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

490,8

513,0

22,2

4,5%

Przychody z tytułu dywidend

0,2

0,1

-0,1

-50,0%

Wynik na działalności handlowej

122,9

127,4

4,5

3,7%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

13,5

-0,7

-14,2

-105,2%

Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych

70,3

52,2

-18,1

-25,7%

Dochody łącznie

2 203,7

2 377,8

174,1

7,9%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-297,7

-326,7

-29,0

9,7%

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją

-947,8

-987,4

-39,6

4,2%

Zysk brutto Bankowości Detalicznej

958,2

1 063,7

105,5

11,0%

prev next

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2014 roku wpływ miały następujące czynniki:

  • Wzrost dochodów w porównaniu do 2013 roku o 174,1 mln zł, tj. 7,9%, do poziomu 2 377,8 mln zł. Wynik z tytułu odsetek poprawił się o 179,8 mln zł, tj. 11,9%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 22,2 mln zł, tj. 4,5%.
  • Wzrost kosztów działania i amortyzacji w porównaniu do ubiegłego roku o 39,6 mln zł, tj. 4,2%.

Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów w porównaniu do poprzedniego roku o 29,0 mln zł, tj. 9,7%.