9.1. Bankowość Detaliczna mBanku w Polsce

Działalność segmentu Bankowości Detalicznej (z uwzględnieniem Bankowości Prywatnej) Polsce w 2014 roku

 9-1-rachunki

9-1-marka

 9-1-rok-2014

W 2014 roku znaczna cześć działań w segmencie detalicznym skierowana była na pełniejsze zrozumienie potrzeb klienta. To podejście do budowania relacji z klientem przyniosło wymierne efekty widoczne m.in. w jakości akwizycji, która w ujęciu netto była o 6,3% wyższa w porównaniu z rokiem 2013.

W 2014 roku Bank realizował strategię wzrostu w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw (SME). Klientom tego segmentu zaoferowano programy finansowania poprzez wykorzystywanie kredytów na cele inwestycyjne z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. 239 mln zł wolumenu to ogromny sukces tego instrumentu stworzonego w celu wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Ten wynik uplasował Bank na 2. miejscu w Polsce w zakresie udzielania kredytów z gwarancją BGK. W 2014 roku swój biznes z mBankiem związało ponad 40 tys. firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów wdrożono również nowe rozwiązania i efektywnie wykorzystywano te już dostępne. Jednym z działań było poszerzenie możliwości finansowania klienta poprzez wprowadzenie inicjatywy „Leasing w detalu”, przeznaczonej dla klientów firmowych, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu na pojazdy do 3,5 t. To przedsięwzięcie prowadzone we współpracy ze spółką mLeasing pozwoliło na 3-krotny wzrost wartości umów leasingu rok do roku. 

Rewolucyjnym narzędziem okazała się również uruchomiona we wrześniu 2014 roku mPlatforma Walutowa. Narzędzie to znacząco poprawiło proces wymiany walut dla SME. W ciągu 4 miesięcy od jej wdrożenia ponad 2,8 tys. firm przeniosło obsługę walutową do mBanku. Tym produktem mBank udowodnił, że bazując na swoich wartościach (funkcjonalności, wygodzie i mobilności) może odpowiadać na bardziej zaawansowane potrzeby bankowe. Ten fakt znajduje swoje potwierdzenie w uznaniu branży – nagroda World’s Best Foreign Exchange Banks and Providers 2015.

Intensywne prace nad budowaniem długotrwałych relacji z klientami detalicznymi znalazły potwierdzenie w szeregu przyznanych Bankowi nagród. mBank został doceniony m.in. przez magazyn Forbes i otrzymał tytuł „Najbardziej przyjaznego banku dla firm” w Polsce.

2014 rok w obszarze Bankowości Detalicznej mBanku był okresem, w którym był realizowany strategiczny projekt związany ze współpracą z Orange, jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, i stworzeniem oferty produktowej w ramach projektu Orange Finanse, który wystartował 2 października 2014 roku. Nowoczesne, skrojone na miarę potrzeb klienta Banku i abonenta Orange Polska produkty spowodowały, że do końca 2014 roku w Orange Finanse otwartych zostało ponad 41 tys. rachunków indywidualnych. Z miesiąca na miesiąc liczba otwieranych kont rośnie, a planowany na najbliższe miesiące rozwój oferty jeszcze bardziej wyróżni ją na rynku, umożliwiając pozyskanie atrakcyjnej grupy klientów, którzy korzystają z innowacyjnych rozwiązań internetowych i mobilnych.   

W 2014 roku Grupa mBanku rozpoczęła również długoletnią współpracę z Grupą AXA, podpisując z nią 11 września umowę na sprzedaż 100% akcji swojej spółki zależnej BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Po spełnieniu warunków zawieszających w postaci zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (zgodę UOKiK Grupa mBanku otrzymała 13 listopada 2014 roku), Grupa AXA otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych dla klientów mBanku. Dla Grupy mBanku jest to kolejny krok w kierunku unowocześniania swojej oferty, poprzez możliwość dystrybucji innowacyjnych produktów za pośrednictwem oddziałów, ale również platformy elektronicznej i mobilnej. Więcej o współpracy z Grupą AXA w sekcji 2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2014 roku.

W 2014 roku mBank pozyskał 255,7 tys. nowych rachunków, co oznacza wzrost o 8,2% rok do roku. Od sierpnia 2014 roku sprzedaż miesięczna przekraczała 20 tys. rachunków. Dodatkowo, według rankingu Bankier.pl, marka mBank jest w 2014 roku numerem 1 w akwizycji na rynku z silną przewagą nad naszymi bezpośrednimi  konkurentami. Osiągnięcie tego wyniku Bank zawdzięcza głownie projektowi Nowego mBanku, czyli innowacyjnemu serwisowi transakcyjnemu, zmianom w sieci placówek oraz nowej aplikacji bankowości mobilnej wdrożonej w 2014 roku.

 

Źródło: PRNews.pl/Bankier.pl

W 2014 roku odnotowano również wzrost sprzedaży kart kredytowych w porównaniu z rokiem 2013. Wzrosła też liczba aktywnych kart kredytowych w mBanku, co jest szczególnie istotne w obliczu malejących opłat interchange.

Rozwój oferty bankowości detalicznej w Polsce

Kredyty

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej w Polsce (dla gospodarstw domowych) na koniec grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:

 

Aktywność mBanku związana ze sprzedażą kredytów niehipotecznych koncentrowała się na wykorzystaniu spersonalizowanych ofert kredytowych dla wybranych klientów. W ramach wprowadzonych usprawnień, czas przyznawania kredytów w kanale elektronicznym został skrócony z 15 minut do 30 sekund, bez konieczności wypełniania formularzy i dokumentów. Wdrożenie to zyskało uznanie w globalnym konkursie Efma - mobilny kredyt w 30 sekund zdobył nagrodę w kategorii „Najbardziej obiecującego pomysłu”.

mBank wdrożył także szereg zmian w ofercie skierowanej do klientów – począwszy od wprowadzenia finansowania zakupów na portalu Allegro.pl („Raty PayU 0%”), poprzez promocje dotyczące kart kredytowych Miles and More, skończywszy na ofertach kredytów odnawialnych „0% na start”.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w ujęciu rocznym wzrosła o 13,6% i wyniosła 3 998,7 mln zł w 2014 roku.

Począwszy od lutego 2014 roku mBank wspólnie z siecią Aspiro promował kredyty konsolidacyjne z „Gwarancją raty najniższej do spłaty”, która została dobrze przyjęta przez klientów, pozwalając na osiągnięcie 2-krotnego wzrostu sprzedaży poprzez Aspiro.

Na początku maja 2014 roku mBank uruchomił również nowy rodzaj pożyczki mRaty, umożliwiającej dokonywanie zakupów w sklepach internetowych i innych e-serwisach. mRaty to pożyczka ratalna, przeznaczona na zakup dowolnego produktu bądź usługi w Internecie, o łącznej wartości do 20 tys. zł w czerwcu 2014 roku produkt został udostępniony klientom największej platformy aukcyjnej Allegro.pl i obsługiwany jest przez największego operatora szybkich płatności – PayU. W listopadzie i grudniu 2014 roku, w ramach współpracy z Allegro.pl i PayU, uruchomiona została promocja „Raty PayU 0%”, która wraz z kampanią marketingową prowadzoną przez Allegro, przyniosła 5-krotny wzrost sprzedaży mBank mRat oraz pozwoliła na pozyskanie 7 tys. nowych klientów.

Ważnym dla strategii mBanku wydarzeniem w IV kwartale 2014 roku było obniżenie stawki stopy lombardowej do poziomu 3,0% i wynikający z niego spadek maksymalnego oprocentowania kredytów z 16% do 12%. W odpowiedzi na tak istotną zmianę warunków rynkowych, mBank wprowadził modyfikacje taryf kredytowych w znacznym stopniu kompensujące niekorzystny efekt finansowy.

Ponadto, w 2014 roku mBank we współpracy z mBankiem Hipotecznym realizował długoterminowy projekt, którego celem jest emisja listów zastawnych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. W ramach tego projektu, za pośrednictwem mBanku, mBank Hipoteczny udziela kredytów osobom fizycznym. Drugim elementem projektu, który został zrealizowany w 2014 roku było przeniesienie portfela kredytów o łącznej wartości 338 mln zł z mBanku do mBanku Hipotecznego. Zmiana wierzyciela hipotecznego pozwoli na emisję listów zastawnych, zabezpieczonych przeniesionymi kredytami. Proces przenoszenia kredytów będzie kontynuowany w 2015 roku.

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych w 2014 roku wyniosła 2 421,4 mln zł, co oznacza wzrost o 71,2% do w porównaniu 2013 roku.

Portfel kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (z wyłączeniem klientów Bankowości Prywatnej) charakteryzowały następujące wielkości:

 

   

 

31.12.2013

31.12.2014

Wartość bilansowa (mld zł)

26,5

27,6

Średnia zapadalność (lata)

20,8

20,3

Średnia wartość (tys. zł)

273,4

275,4

Średnie LTV (%)

78,4%

80,7%

NPL (%)*

4,4%

5,0%

* Wskaźnik NPL liczony zgodnie z metodologią bardziej konserwatywnego podejścia klientowskiego; tabela zawiera dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej.

prev next

W 2014 roku mBank rozwinął również sprzedaż kredytów samochodowych dla klientów indywidualnych oraz małych firm. W zakresie kredytowania zakupu współpracuje m.in. z marką BMW oraz Jaguar/Land Rover.

Depozyty i fundusze inwestycyjne

Dobre wyniki sprzedażowe produktów oszczędnościowych to efekt szeregu zrealizowanych działań zarówno w aspekcie świadomego zarządzania ofertą produktową, inteligentną wyceną depozytów realizowaną w stosunku do wyselekcjonowanych segmentów klientów, jak i nowej segmentacji behawioralnej klientów. Przyrost bilansu produktów depozytowych został zrealizowany przy utrzymaniu dyscypliny finansowej. Dodatkowym wyznacznikiem sukcesu jest zdecydowanie wyższa dynamika przyrostu bilansu depozytów w porównaniu do dynamiki rynku – o 35% szybszy wzrost w porównaniu z rynkiem.

Wzrostowi bazy depozytowej klientów detalicznych towarzyszył wzrost środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. W I połowie 2014 roku Bank koncentrował się na oferowaniu klientom produktów inwestycyjnych, głównie za pośrednictwem wprowadzonej na początku roku nowej odsłony platformy Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Za pośrednictwem nowej platformy klienci mają nie tylko możliwość dokonywania transakcji na rynku krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ale również uzyskali dostęp do dodatkowych narzędzi ułatwiających wyszukiwanie funduszy inwestycyjnych oraz śledzenie i analizę poczynionych inwestycji w fundusze.

Poza funkcjonalną rozbudową platformy „Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych” w 2014 roku poszerzona została również oferta dostępnych funduszy inwestycyjnych w mBanku. Liczba funduszy inwestycyjnych została zwiększona o 11 nowych funduszy. Ponadto, do oferty wprowadzono nowe towarzystwo funduszy inwestycyjnych - Altus TFI.

Zmiany w systemie emerytalnym przełożyły się na zwiększone zainteresowanie produktami emerytalnymi. W odpowiedzi na potrzeby klientów, w II półroczu 2014 roku udostępniony został nowy serwis transakcyjny w obszarze Indywidualnych Kont Emerytalnych, dzięki któremu klient ma możliwość łatwiejszego śledzenia wyników swoich inwestycji, a także sprawdzenia jaki limit inwestycyjny pozostał do wykorzystania w danym roku.

W II połowie 2014 roku, ze względu na niesprzyjające warunki na polskim rynku kapitałowym, Bank koncentrował się przede wszystkim na pracy z klientami w obszarze produktów depozytowych i oszczędnościowych. W efekcie działań w tym zakresie, przy rosnącej liczbie klientów oszczędzających, Bank odnotował wyraźny przyrost salda depozytów.

W 2014 roku Bank kontynuował swoją strategię umacniania pozycji w obszarze inwestycji i oszczędności, dywersyfikując proponowane klientom rozwiązania, w szczególności poprzez:

 • wdrożenie nowej odsłony platformy „Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych”;
 • wdrożenie nowej funkcjonalności w serwisie transakcyjnym Banku w obszarze Indywidualnych Kont Emerytalnych
 • wdrożenie promocji depozytów terminowych mających na celu pozyskanie nowych klientów oraz nowych środków;
 • wprowadzenie do stałej oferty Banku lokaty dla nowych środków;
 • przeprowadzenie kilku subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych;
 • przeprowadzenie pierwszych w Banku  subskrypcji certyfikatów strukturyzowanych;
 • udostępnienie klientom możliwości inwestowania w kolejne subskrypcje lokat strukturyzowanych;
 • wprowadzenie publicznej oferty obligacji dla klientów detalicznych.

Karty

W 2014 roku wartość zakupów kartami płatniczymi klientów bankowości detalicznej mBanku wyniosła ponad 17,6 mld zł, co stanowi historyczny rekord i wzrost o 18,5% rok do roku. Wzrost częstotliwości korzystania z kart przez klientów mBanku o około 30% rok do roku, w połączeniu z płaceniem mniejszych kwot pozwolił Bankowi na zwiększenie udziału mBanku w rynku płatności bezgotówkowych do poziomu 12,2% na koniec września 2014 roku z 12,0% na koniec 2013 roku. Karty kredytowe mBanku charakteryzują się także bardzo wysoką średnią transakcyjnością osiągającą wyniki ponad 2-krotnie wyższe niż średnia na rynku.

W 2014 roku działania w obszarze kart kredytowych skupiały się głównie na zwiększeniu transakcyjności oraz intensyfikacji akcji zmierzających do aktywnego korzystania z kredytu na kartach, co wynikało przede wszystkim z kolejnego obniżenia stawki na opłaty interchange od lipca 2014 roku oraz znaczącego spadku stóp procentowych w październiku 2014 roku. W ramach wspomnianych działań na szczególną uwagę zasługują inicjatywy podejmowane w zakresie popularyzacji Usługi Spłaty na Raty oraz Szybkiej Gotówki z limitu karty, które przyczyniły się do 8-krotnego wzrostu wartości limitów kart kredytowych rozłożonych na raty.

W ramach realizacji strategii rozwoju płatności, mBank wdrożył również nowe instrumenty płatnicze:

 • płatności mobilne BLIK – dla wszystkich posiadaczy aplikacji mobilnej mBanku;
 • płatności mobilne NFC z Orange – dla posiadaczy smartfonów w sieci Orange z technologią NFC;
 • naklejka MC PayPass – umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem bez funkcjonalności NFC.

Dodatkowo, począwszy od IV kwartału 2014 roku mBank jest jedynym bankiem w Polsce posiadającym w swojej ofercie karty kredytowe z programem Miles and More, który umożliwia ich posiadaczom zbieranie mil za wykonane transakcje bezgotówkowe. W ostatnich miesiącach 2014 roku mBank przeprowadził szereg działań marketingowych zmierzających do wzrostu akwizycji tych kart.

Ponadto, w 2014 roku zakończony został proces migracji kart debetowych na technologię zbliżeniową – większość kart do rachunków mBanku umożliwia klientom szybkie płatności zbliżeniowe, a na rynku prawie 80% terminali POS (ang. point of sale, czyli urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych umożliwiające płatność kartą) wspiera tę technologię.