14. Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Bank w 2014 roku były nieco wyższe niż w poprzednich latach i wyniosły 160,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wydano 154,7 mln zł.

Większość inwestycji poniesionych w Banku - kwota 132,2 mln zł - dotyczyła obszaru informatyki oraz HR. Największym projektem sfinansowanym w obszarze systemów informatycznych było wdrożenie Orange Finance.

Wydatki w obszarze logistyki i bezpieczeństwa w kwocie 28,3 mln zł zostały przeznaczone na dalszy rozwój i modernizację sieci oddziałów i centrali oraz dodatkowe wyposażanie placówek detalicznych. Poza tym część poniesionych nakładów związana była z rebrandingiem i placówkami otwieranymi w ramach projektu Jedna Sieć.