10. Działalność spółek Grupy mBanku

10.1. Podsumowanie wyników spółek Grupy mBanku

W 2014 roku łączne jednostkowe wyniki brutto spółek Grupy mBanku wyniosły 183,1 mln zł wobec 211,8 mln zł rok wcześniej (wyłączając transakcje wewnątrzgrupowe i dywidendy, tj. dywidendę wypłaconą przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. do Aspiro S.A., wynik na sprzedaży spółek BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.).

Poniższa tabela ilustruje poziom zysku brutto poszczególnych spółek w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem.

 

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

BRE Ubezpieczenia

61,6

53,5

-8,1

-13,1%

mLeasing

64,4

45,9

-18,5

-28,7%

mBank Hipoteczny

7,2

25,5

18,3

254,2%

mFaktoring

18,5

20,0

1,5

8,1%

Dom Maklerski mBanku

25,0

19,5

-5,5

-22,0%

mWealth Management

16,7

18,5

1,8

10,8%

mLocum

16,2

16,7

0,5

3,1%

Aspiro

0,3

16,4

16,1

5 366,6%

Pozostałe

1,9

-32,9

-34,8

-1 831,6%

Zysk brutto spółek z Grupy mBanku, razem

211,8

183,1

-28,7

-13,6%

prev next

Swoje wyniki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku poprawiły m.in. mFaktoring, mWealth Management, mBank Hipoteczny i mLocum.