42. Dywidenda na akcję

W dniu 31 marca 2014 roku XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku z decyzją o wypłacie dywidendy za rok 2013. Na dywidendę dla akcjonariuszy została przekazana kwota 716 984 486 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 17 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 42 175 558 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 maja 2014 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 19 maja 2014 roku.